(min. 8 znaków)


„Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Melle Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wlk. (63-400) przy ul. Stary Staw 9. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z przesyłaniem ofert marketingowych administratora danych. Dane osobowe w zakresie Programu Lojalnościowego Melle Partner zostały udostępnione przez Melle Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wlk. (63-400) przy ul. Start Staw 9. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania. Równocześnie informujemy Panią/Pana o prawie wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz o prawie wniesienia, sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.